Valná hromada

SK Straník zve členy na VALNOU HROMADU, která se bude konat v pátek 16.2.2024 v 18:00

Program
1. Zahájení
2. Volba předsedajícího VH
3. Schválení programu VH
4. Volba pracovního předsednictva
5. Volba mandátové a návrhové komise
6. Zpráva o činnosti SK Straník
7. Zpráva o hospodaření SK Straník
8. Návrh rozpočtu SK Straník na rok 2024
9. Zpráva revizní komise
10. Zpráva mandátové komise
11. Volba členů VV, předsedy a kont.komise
12. Diskuse
13. Návrh na usnesení
14. Závěr
Rubrika: Aktuality.