Mládež

Zapálený trenér → zapálený hráč
Spokojený hráč → spokojený trenér

Důležitá je radost ze hry a tím i nevědomý rozvoj dovedností, nikoliv výsledek. Spolupráce s rodiči je velmi důležitá – nechceme jen trénovat, ale i vychovávat. Snahou nás, trenérů je získání srdcí dětí pro sport, vzbuzování pozitivních emocí, radosti ze zlepšování se, soutěžení, uvědomování si sounáležitosti s kolektivem a smyslu pro fair-play ..

Každá věková kategorie má své specifika. Dovednosti na sebe postupně navazují a zvyšuje se náročnost. Klademe důraz na individuální techniku a podporujeme kolektivní myšlení. Snažíme se o všestranný pohybový rozvoj, nezaměřujeme se pouze na fotbal, ale i na další sporty. Taktéž při fotbale si každý vyzkouší všechny posty na hřišti.

Cílové vlastnosti hráče

  • Samostatnost v myšlení, rozhodování, chování ve hře i mimo hru
  • Herní odvaha (Chyba = přirozená součást růstu)
  • Herní tvořivost
  • Všeobecná fyzická připravenost

Respektování významu utkání v procesu rozvoje

  • prostor pro rozvoj jednotlivce
  • uvolnění a ponoření se do hry
  • zaměření na zlepšení, nikoliv na výsledek

Zaměření tréninků

  • pohybové schopnosti
  • rozvoj individuálních dovedností
  • hra

Drazí rodiče, jsme velice rádi, že se na nás chodíte dívat. Pro nás je hlavní radost a prožitek ze hry. Nechte nás proto, prosíme, hrát. Proto Vás prosíme povzbuzujte nás, fanděte, ale neraďte, nekritizujte nás.